poiect rare lugoj

PARTENERIATUL format din Municipiul Lugoj, în calitate de Beneficiar și Lider, societatea comercială S.C. THINK Development & Consultancy S.R.L. și ARD – Asociația de dezvoltare comunitară în mediul rural implementează proiectul “Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității din Muncipiul Lugoj, printr-o abordare integrată și multisectorială – STRICT – Strategie Responsabilitate Comunitate”, SMIS 114112, în baza contractului de finanțare POCU/137/5/1/114112 încheiat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman. 

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Prioritatea de investiție 9.VI Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, apel de proiecte POCU/137/5/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Perioada de implementare a proiectului este de 2 luni și 7 zile, până pe 13 Noiembrie 2017. 

Obiectivul general al proiectului este de a crea o structură “plasată sub responsabilitatea comunității” care să ajute la creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală (SDL) prin care să fie redus numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din Municipiul Lugoj, devenind astfel un promotor al dezvoltării durabile din zonă.

Structura se va numi GAL “STRATEGIE RESPONSABILITATE COMUNITATE PENTRU MUNICIPIUL LUGOJ” (GAL = Grup de acțiune locală) și va fi formată inițial din 5 părți: Municipiul Lugoj, societatea THNK, Asociația ARD și două persoane fizice, rezidente în zonele de intervenție. 

 

GAL este deschis oricărei persoane sau organizație din teritoriul SDL, precum și instituțiilor publice de la nivel local cu responsabilități în domeniile relevante pentru integrarea comunităților marginalizate:

- ZONA 1 – Măguri

- ZONA 2 – Herendești – Bocșei

- ZONA 3 - Castela – Balta

 

în cadrul proiectului și perioada de desfășurare:

- ÎNFIINȚAREA GAL ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE DLRC - 7.09.2017 – 6.11.2017

- DELIMITAREA COMUNITĂȚII MARGINALIZATE ȘI A TERITORIULUI SDL, INCLUSIV A ZONEI/ ZONELOR URBANE MARGINALIZATE (ZUM) - 7.09.2017 – 6.11.2017

- ANIMAREA PARTENERILOR LOCALI ȘI MOBILIZAREA COMUNITĂȚII MARGINALIZATE VIZATE DE SDL (organizare de întruniri publice) - 7.09.2017 – 13.11.2017

 ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI A LISTEI INDICATIVE DE INTERVENȚII PRIN CARE GAL CONSIDERĂ CĂ VOR FI ATINSE OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ - 7.09.2017 – 13.11.2017

Valoarea totală a proiectului este de 222.105,25 lei, din care valoarea totală neeligibilă nerambursabilă este de 218.825,44 lei, împărțită astfel: Municipiul Lugoj - 84,966.20 lei; Think Development & Consultancy - 65,596.25 lei; Asociația ARD - 71,542.80 lei.

 

Date de contact:

Liviu Savescu – Manager de proiect 

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.