ANL Lugoj

Primarul Municipiului Lugoj, ing. Francisc Constantin Boldea,  intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a chiriei pentru locuințele de tip ANL situate pe raza  Municipiului Lugoj.

 

Proiectul de hotărâre împreună cu referatul compartimentului de specialitate se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei și se transmite mass - mediei locale, conform procesului – verbal  nr. 79207 din  09.10. 2017.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 20.10.2017, orele 12.00 la Biroul relaţii cu publicul, parter, camera 7.