Primarul Municipiului Lugoj ing. Francisc Constantin Boldea intenţionează să promoveze Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al municipiului Lugoj.
Proiectul de hotărâre împreună cu referatul inițiatorului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, se publică pe site-ul instituţiei la secțiunea Documente publice - Transparență decizională în administrația publică - Proiecte de hotărâri și se transmite mass - mediei locale, conform procesului – verbal   nr. 74.999 din  18.09.2019.
Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau reclamaţii cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat până la data de 30.09. 2019 orele 1200 la Biroul relaţii cu publicul, parter camera 7.