Comunicat

Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 - 1989

 

 

sspr o noua denumire

În vederea clarificării unor aspecte de interes imediat, vă comunicăm faptul că prin OUG nr.95/2014,Răniţii, Reţinuţii, Luptătorii cu Rol Determinant şi Urmaşii de erou-martirvor beneficia de toate drepturile prevăzute de lege.Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, care nu obţin calitatea deLuptători cu Rol

Determinantnu beneficiază de indemnizaţia de gratitudine de 1,10 dar rămân cu toate celelalte drepturi prevăzute de lege, inclusiv cu acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6.

Nu se depun dosare noipentru obţinerea certificatelor deLuptător cu Rol Determinant.Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite, care îndeplinesc în mod real condiţiile prezentei legi, pot depune cereri pentru noua calitate. Cererile privind obţinerea calităţii de Luptător cu Rol Determinant se vor depune în condiţiile şi la termenele prevăzute de Normele de aplicare a OUG nr.95/2014, unde se va regăsi şi modelul ce urmează a fi completat.

Aşa cum am precizat şi în comunicatul din 02 ianuarie 2015,se parcurg toate demersurile legale pentru a corecta scăpările şi erorile materiale apărute în Monitorul Oficial 969/2014,astfel încât în următoarea şedinţă de guvern acestea să fie operate.

Denaturările şi ameninţările proferate de aceasi aşa-zişi ”reprezentanţi” ai unor revoluţionari şi  a unor pseudo-lideri obişnuiţi cu arta manipulării, erau de aşteptat pe fondul practicilor oneroase ale celor care au pătat demnitatea Revoluţiei Române. Anunţăm din nou, pe această cale, decizia fermă a Guvernului României de a opri şi sancţiona orice rapt moral şi material legat de adevărul istoric şi meritele reale ale celor care şi-au câştigat  respectul şi recunoştinţa unui stat eliberat dintr-un regim autocratic, integrat, prin sacrifiu şi jertfă, lumii libere, democratice.

Am luat notă cu surprindere şi profundă dezamăgire de atitudinea unor revoluţionari şi a unor preşedinţi de asociaţii ale revoluţionarilor, pe care i-am informat detaliat, personal, înainte de apariţia OUG 95/2014, asupra ideilor şi mecanismelor acestui document menit să declanşeze un mult aşteptat demers de curăţenie, de revenire la morală şi adevăr. Aceşti oameni ştiau şi au fost de acord cu propunerile transpuse în Ordonanţă, dar, după apariţia acesteia, în loc să le explice beneficiarilor legii şi să clarifice nelămuririle cu privire la noul act normativ, insistă în dezinformare şi abuz verbal. Las domniilor lor să vă comunice, ce au de ascuns în spatele agitaţiei pe care o provoacă.

Guvernul României, consecvent angajamentelor asumate, nu tolerează neadevărul, impostura, abuzurile şi presiunile nejustificate, indiferent de domeniul său subiectul particular în care apar. Acest fapt a putut fi constatat şi în urma dialogului purtat de reprezentanţii executivului cu delegaţia revoluţionarilor. Guvernul este interesat de rezolvarea situaţiei create în urma unor ani de ambiguităţi şi putem spune, de ilegalităţi grosolane, este interesat de deplină lămurire a plăţii indemnizaţiilor şi a altor drepturi din 1990 până azi, inclusiv prin acţiunea de documentare a Corpului de Control al primului-ministru începută recent.

Cei care au trăit cu adevărat momentul Decembrie 1989, nu în calitate de spectatori pasivi sau telespectatori, ştiu că au fost, poate, zeci de mii de oameni care şi-au asumat riscuri supreme, au manifestat şi au ieşit în stradă înainte de fuga dictatorului, în timp ce după data de 22 decembrie 1989 au ieşit din case aproape toţi locuitorii ţării. Ce putem face? Să acordăm titluri şi drepturi, în numele recunoştinţei fireşti datorate celor ce au schimbat destinul ţării, absolut tuturor celor care s-au simţit eliberaţi, de frică şi de sistemul represiv, doar după ce momentele cu adevărat eroice ale unei Revoluţii autentice se consumaseră, eventual după ce se lămuriseră că revenirea lui Ceauşescu nu mai era posbilă ?

OUG nr.95/2014 contribuie la o selecţie corectă, clară, riguroasă, intransigentă  dar necesară. Nu putem pretinde respectul şi consideraţia societăţii româneşti şi a naţiunilor lumii dacă aruncăm în ambiguitate un moment definitoriu pentru istoria României, inventând eroi sau, mai rău, transformând torţionari, turnători sau pur şi simplu laşi, în victime demne de respect. Este momentul unei reevaluări, pentru ca cei care şi-au riscat viaţa şi au avut un rol hotărâtor pentru Victoria Revoluţiei Române, să poarte cu mândrie şi recunoaştere unanimă titlul deRevoluţionar.

Cu respect,

SECRETAR DE STAT

ADRIAN SANDA