Ca urmare a prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal impozitele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale. 

Pentru anul 2019 primul termen de plată este 31 martie, iar al doilea termen este 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport datorate pe întregul an de către contribuabili, până la primul termen de plată, se acordă o bonificaţie de 10%.

Taxa pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a statului, sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în folosinţă sau administrare, se plăteşte lunar, până în 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului respectiv.

Impozitele şi taxele aferente anului 2019 se încasează începând cu data de 10.01.2019.

 

Programul casieriei este următorul :

 

Luni, marți, joi, vineri    8.30 -  16.30

Miercuri    8.30 -  18.30