Pentru şi în slujba cetăţeanului!


opcSunteţi nedreptăţit?
Vi s-au încălcat drepturile?
Aţi suferit un abuz din partea instituţiilor, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale? Organizaţia pentru protecţia cetăţeanului - OPC, este cea mai reprezentativă organizaţie din România, ce are ca scop contribuirea la consolidarea sistemului de protecţie a cetăţeanului din România. O.P.C Timiş militează pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului garantate de Constituţie şi pentru creşterea gradului de protecţie a acestuia în domeniile siguranţei sociale, siguranţei sanitare, siguranţei financiare, siguranţei alimentare, siguranţei ecologice şi a siguranţei anti-infracţionale, desfăsurându-şi activitatea pe patru direcţii de specialitate:

 

- drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte, minorităţi naţionale;
- drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
- justiţie, armată, poliţie, penitenciare;
- proprietate, muncă, protecţie socială, taxe şi impozite.
O.P.C Timiş veghează prin toată activitatea sa:
- la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale recunoscute prin Constituţie sau lege,
- la sprijinirea cetăţeanului,
- la o protecţie egală împotriva oricăror privilegii, discriminări care ar viola drepturile şi libertăţile sale.
O.P.C Timiş acţionează:
- în apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale cetăţeanului;
- pentru adoptarea unei legislaţii economice şi sociale care să prevadă elemente de siguranţă a cetăţeanului;
- împotriva concurenţei neloiale.
O.P.C Timiş asigură protecţie oricărei persoane fizice fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică şi socială, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau a autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora); administraţiei locale (prefecturi, primării, consilii judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale); instituţiilor publice (direcţii inspectorate, servcicii şi oficii); regiilor autonome.
O.P.C Timiş face demersurile necesare în vederea soluţionării petiţiilor şi a problemelor cu care se confruntă cetăţenii şi contribuie la soluţionarea petiţiilor şi a problemelor cu care se confruntă cetăţenii şi contribuie la soluţionarea conflictelor dintre persoane fizice şi autorităţile administraţiei publice.
În acest sens, O.P.C Timiş colaborează cu:
- Preşedinţia;
- Senatul şi Camera Deputaţilor prin comisiile de spe-cialitate;
- Guvernul;
- Ministere;
- Autoritatea Naţională pentru Control;
- Primăriile de municipii, oraşe, comune;
- Prefecturi;
- Case, cabinete de avocatură, etc.
Cererea trebuie să cuprindă numele şi domiciliul cetăţeanului, drepturile sau libertăţile pe care persoana le consideră încălcate şi descrierea faptei, data la care persoana a luat la cunoştinţă despre încălcarea drepturilor sale constituţionale, numele funcţionarului sau al instituţiei ori autorităţii publice la care se referă plângerea; menţionarea dacă plângerea face obiectul unei instanţe judecătoreşti.
Cererea, sesizarea, petiţia, plângerea formulată în scris poate fi expediată prin poştă sau adusă personal.
O.P.C Timiş nu are competenţa de a interveni în activitatea Parlamentului, Guvernului, Preşedintelui şi nu se substituie niciunei instituţii al Statului.
Biroul central O.P.C Timiş este situat în Primăria Municipiului Lugoj, P-ţa Victoriei, nr. 4, camera 214
Orar O.P.C. Timiş: marţi, vineri: orele 10.00- 15.00
miercuri: orele 14.00- 19.00
Informaţii la telefon/fax:0256336363
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.